Dünyanın en köklü otomobil markalarından biri olan Suzuki Motor Corporation, 2030 mali yılı için büyüme stratejisini açıkladı. Suzuki, müşteri odaklı yaklaşımla “Değer Yaratan Ürünler” sunma mottosu ve “Yalın Yönetim” üretim ilkesi ile faaliyet göstererek “2030 mali yılı” için benzersiz bir “Büyüme Stratejisi” izleyecek. Bununla birlikte Japon üretici, her hükümetin belirlediği tarih doğrultusunda, Japonya ve Avrupa’da 2050’ye kadar, Hindistan’da ise 2070’e kadar karbon nötr olmayı hedefliyor.

Japon otomobil üreticisi Suzuki, 2030 mali yılı için “Büyüme Stratejisi”ni açıkladı. Suzuki, 2030 mali yılı için karbon nötr bir toplumun gerçekleştirilmesi için çok önemli planları hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bununla birlikte Suzuki, Hindistan, ASEAN ve Afrika gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümesine katkıda bulunurken ana faaliyet bölgeleri olan Japonya, Hindistan ve Avrupa faaliyetlerine devam edecek. Şirket, müşteri odaklı ürün ve hizmetler geliştirmek, faaliyet gösterdiği ülke ve bölgelerle birlikte büyümek için Suzuki’ye özgü çözümler yaratmaya odaklanacak.

Karbon nötr hedefi
Suzuki, her hükümetin belirlediği tarih doğrultusunda, Japonya ve Avrupa’da 2050’ye kadar ve Hindistan’da 2070’e kadar karbon nötr olmayı hedefliyor. Şirket, müşterilerinin seçeneklerini genişletme ve her bölgenin ihtiyaçlarını karşılayan ürün ve hizmetler sunma yaklaşımıyla, her bölge için karbon nötr hedeflerine ulaşmak için çaba göstermeye devam edecek.

6 farklı kompakt SUV yollara çıkacak
Suzuki, 2023 mali yılı ile Japonya’dan başlayarak ticari mini %100 elektrikli araç modelleri pazara sunacak ve 2030 mali yılına kadar 6 farklı kompakt SUV ile mini araç tanıtmayı planlıyor. Ayrıca mini ve kompakt araçlar için yeni hibrit araçlar geliştirecek ve bunları %100 elektrikli araçlar ile birleştirerek müşterilerine zengin bir çeşitlilik sunacak.

Suzuki, Avrupa’da, 2024 mali yılında %100 elektrikli araçlar sunacak, 2030 mali yılına kadar pazara 5 model daha sunarak SUV ve B segment ürün gamını genişletecek. Suzuki ayrıca her bir Avrupa ülkesinin çevresel düzenlemelerine ve müşteri gereksinimlerine esnek bir şekilde yanıt verecek. Hindistan’da, Auto Expo 2023’te açıkladığı %100 elektrikli SUV modelini 2024 mali yılında tanıtacak ve 2030 mali yılına kadar 6 model pazara sunacak. Suzuki, kapsamlı ürün ve hizmet yelpazesi sağlamak üzere, sadece %100 elektrikli araçlar sunmakla kalmayacak, aynı zamanda CNG, biyogaz ve etanol karışımı yakıt kullanan karbon nötr içten yanmalı motorlu araçlar da sunacak.

Motosikletlerin popülaritesi artmaya devam edecek
Suzuki, işe gidip gelme, okul veya alışveriş gibi günlük ulaşıma yönelik küçük ve orta boy motosikletler için, 2024 mali yılında bir %100 elektrikli araç sunacak. 2030 mali yılına kadar %100 elektrikli 8 yeni modeli daha pazara sunarak, elektrikli motosikletlerin ürün gamından %25 pay almasını planlıyor. Şirket ayrıca eğlence amaçlı büyük motosikletler için karbon nötr yakıtları kullanmayı düşünüyor.”

Dıştan takma motorlar için hedef karbon nötr
Suzuki, küçük güçlerdeki dıştan takma motorlar için, 2024 mali yılında ilk %100 elektrikli modelini pazara sunacak. 2030 mali yılına kadar ise %5’i elektrikli modellerden oluşan pazara, 5 yeni model sunmayı hedefliyor. Marka ayrıca daha büyük güçlerdeki dıştan takma motorlar için ise karbon nötr yakıtları kullanmayı planlıyor.

Yeni nesil elektrikli ulaşım
Suzuki, üst seviye elektrikli araç da dahil olmak üzere çeşitli elektrikli ulaşım seçenekleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu çalışma aynı zamanda sürücü belgelerini gönüllü olarak iade eden kişiler için yeni bir ulaşım şeklini ortaya koyuyor. KUPO, kıdemli araçların bir evrimi. Mobile Mover ise M2 Labo iş birliği ile geliştirilen çok amaçlı bir robot taşıyıcı. Suzuki, müşteri gereksinimlerinin çeşitlenmesi ve ortamdaki değişikliklerin yarattığı yeni pazar segmentlerindeki varlığını destekleyen küçük ulaşım çözümleri sunacak.

2035 mali yılına kadar fabrikalar karbon nötr olacak
Suzuki, 2030 yılında üretimin nasıl olması gerektiğini gösteren Suzuki Akıllı Fabrika kurulumlarını destekliyor. Böylece dünya genelinde insanların ulaşım araçlarını güvence altına alan bir şirket olmaya devam edecek. Suzuki’nin “Sho-Sho-Kei-Tan-Bi” (Daha Küçük, Daha Az, Daha Hafif, Daha Kısa, Güzel) üretim ilkesini dijitalleşmeyle birleştirerek; veri, nesne ve enerji akışını optimize edecek, en aza indirecek ve basitleştirecek. Bu girişimler sayesinde, yalın hale gelecek ve karbon nötr için mücadele edecek.

Suzuki’nin Japonya’daki en büyük üretim merkezi olan Kosai Fabrikası’nda, enerjinin verimli ve optimum kullanımı için boyama tesislerini yenilemek ve boyama teknolojilerini iyileştirilmek üzere boyama tesislerinin CO2 emisyonunun %30 oranında azaltılması hedefleniyor. Tesis ayrıca güneş enerjisi üretimi de dahil olmak üzere yenilenebilir enerjilerden çevre dostu hidrojen üretiyor. Hidrojen, 2022’nin sonunda başlayan yakıt hücresi taşıyıcısının teyit testleri için kullanılıyor.

Motosiklet üretim merkezi Hamamatsu Fabrikası’nda, güneş enerjisi üretim tesislerinin genişletilmesi de dahil olmak üzere enerji kullanımının azaltılması ve yenilenebilir enerjiye dönüştürülmesiyle, 2027 mali yılında, daha önce planlanan 2030 mali yılından önce karbon nötr olmayı hedefliyor. Şirket, Hamamatsu Fabrikası’nda elde ettiği bilgi birikimini diğer fabrikalarda kullanarak, 2035 mali yılında tüm fabrikalarda karbon nötr olmak için girişimde bulunacak.

Gübreden biyogaz elde edilecek
Suzuki, Hindistan pazarının 2030 mali yılına doğru büyümesini beklerken, ürünlerden kaynaklanan CO2 emisyonundaki azalmaya bakılmaksızın toplam CO2 emisyon miktarındaki artışın da kaçınılmaz olmasını bekliyor. Şirket, artan satış adetleri ile toplam CO2 emisyon miktarının azaltılması arasında bir denge kurmak için mücadele edecek. Suzuki, bu zorluğun üstesinden gelmek için biyogaz faaliyetleri yürütecek. Özellikle Hindistan’ın kırsal kesimlerindeki mandıra atıkları olan inek gübresinden elde edilen biyogazı üretip tedarik edilecek. Bu biyogaz, Hindistan’daki CNG otomobil pazarının yaklaşık %70’ini oluşturan Suzuki’nin CNG modellerinde kullanılacak.

Suzuki, biyogaz üretimi için Hindistan devlet kurumu Ulusal Süt Ürünleri Geliştirme Kurulu ve Asya’nın en büyük süt ürünleri üreticisi Banas Dairy ile bir mutabakat zaptı imzaladı. Şirket ayrıca, Japonya’da inek gübresinden elde edilen biyogazdan elektrik üretimi yapan Fujisan Asagiri Biomass LLC’ye de yatırım yaptı ve çalışmalarına başlıyor.

Şirket, Hindistan’daki biyogaz faaliyetlerinin sadece karbon nötr noktasında katkı sağlamakla kalmadığına, aynı zamanda ekonomik büyümeyi desteklediğine ve Hindistan toplumuna katkıda bulunduğuna inanıyor. Ayrıca gelecekte Afrika, ASEAN ve Japonya gibi bölgelerdeki diğer tarım alanlarına da yayılmayı düşünüyor.

Gelişmekte olan ülkelerin karbon nötr olmasına ve ekonomik büyümesine katkıda bulunan Hindistan otomobil pazarının lideri Suzuki, CO2 emisyonunun azaltılması noktasında gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında uyum gerektiren Paris Anlaşması doğrultusunda hareket ediyor. Şirket, dünyanın her yerindeki paydaşlarına katkıda bulunabileceğine inanıyor.

Verimli gelişim için kapsamlı iş birliği
Suzuki genel merkezi, Yokohama Lab., Suzuki Ar-Ge Merkezi Hindistan ve Maruti Suzuki, geleceğin teknolojileri, ileri teknolojiler ve seri üretim teknolojilerindeki gelişimi paylaşarak verimli gelişim için iş birliği yapacak. Ayrıca Suzuki İnovasyon Merkezi, Suzuki’nin Hindistan’daki konumunu güçlendirmesi için yeni bağlantılar ve yenilikler araştırıyor. Şirket, start-up şirketler, Suzuki Tedarikçiler Derneği, Japonya ve Hindistan’daki üniversiteler ile iş birliği dahil olmak üzere, harici ortaklarla iş birliği yaparak üretim gücünü artıracak.

Suzuki, Toyota Motor Corporation ile iş birliğini derinleştirecek, sürdürülebilir büyümeyi hedefleyecek ve otomobil endüstrisini çevreleyen sorunları aşacak. Suzuki; otonom ve %100 elektrikli otomobiller dahil olmak üzere ileri teknolojileri geliştirme, gelecek vaat eden gelişmekte olan ülkelerde ticari genişleme, Hindistan’da karbon nötr olma ve ayrıca çevreyi dikkate alan geri dönüşüme dayalı bir toplumun oluşturulması için iş birliği yapmaya devam edecek.

2022’de kurulan kurumsal risk sermayesi fonu Suzuki Global Ventures, her bir şirketin geleneksel faaliyet alanlarının çerçevesinin dışına çıkarak start-up şirketlerle birlikte faaliyetlerini hızlandırıyor. Şirket, müşteri ve toplum sorunlarının çözümüne hizmet eden alanlarda yatırımlar yapacak, start-up şirketlerle büyüyen ekosistemin gelişimine katkıda bulunacak.

Karbon nötr ve otonom için 2 trilyon Yen yatırım
Suzuki, 2030 mali yılına kadar Ar-Ge harcamalarına 2 trilyon Yen ve sermaye harcamalarına 2,5 trilyon Yen olmak üzere toplam 4,5 trilyon Yen yatırım yapacak. 4.5 trilyon Yen’in 2 trilyon Yen’i elektrikliye geçişle ilgili yatırımlar olacak ve bunun 500 milyar Yen’i batarya ile ilgili yatırımlar olacak.

Ayrıca elektrikliye geçiş ve biyogaz gibi karbon nötr ve otonom alanlarındaki Ar-Ge harcamaları için 2 trilyon Yen yatırım yapılması planlıyor. Bununla birlikte batarya, elektrikli araç bataryası tesisi ve yenilenebilir enerji tesislerinin inşası da dahil olmak üzere tesislere 2,5 trilyon Yen yatırım yapılması planlanıyor.

2022 mali yılı için konsolide net satış tahmini 4,5 trilyon Yen. Bu, orta vadeli yönetim planında 2025 mali yılı için belirlenen 4,8 trilyon Yen hedefini aşacak bir şekilde hızla artıyor. Şirket, gelişmekte olan ülkelerin büyümelerine katkıda bulunarak onlarla birlikte büyümek istiyor. Ayrıca 3,5 trilyon Yen olan 2021 mali yılı net satış sonucunu 2030 mali yılında 7 trilyon Yen’e çıkarmak için çabalıyor.

Suzuki, yüz yılda bir gerçekleşen önemli bir dönüşümün ortasında, karbon nötr olma ile gelişmekte olan ülkelerin büyümesine katkı sağlama arasında bir denge kurmaya çalışırken bile ürünlerinde “heyecan”, “enerji” ve “benzersiz olma” gibi niteliklere sahip olmanın önemli olduğuna inanıyor. Markanın; otomobilleri, motosikletleri, dıştan takma motorları ve elektro üst düzey araçları, pratik ve duygusal karakterleriyle tüm dünyada müşteriler tarafından beğenildi. Dünyanın dört bir yanındaki Suzuki çalışanları, dünya genelindeki müşterilerin günlük yaşamlarını destekleyen ve her zaman güvenebilecekleri çevre dostu ürün ve hizmetler sunmak için yoğun bir çaba ile çalışıyor.

Yorum Gönder

[instagram-feed]

Aslıhan Gündüz ©. Tüm Hakları Saklıdır.                                                                                                                                                                                           

"Bu sitede yer alan tüm içerik ve görsel materyallerin izinsiz kullanılması ve kopyalanması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre yasaktır!"